ess. studio nails 2 way profi file

studio nails 2 way profi file

หมวดหมู่ : ALL PRODUCT Nail Nail Accessories

Share

ตะไบเล็บ 2 ด้าน สามารถใช้ตะไบเล็บขอบเล็บที่ฉีกขาดให้เนียนเรียบ และสามารถใช้ตกแต่งทรงเล็บให้สั้นและมีรูปทรงสวยงาม สามารถทำความสะอาดหลังใช้งานเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
Powered by MakeWebEasy.com